Personel Yönetimi


İşletmelerde personellere ait;

  • Özlük bilgileri,
  • İzin ve devamsızlık takipleri,
  • Bölüm ve görev takipleri,
  • Şirket organizasyon şemalarının yönetilmesi,
  • Vardiya planlamaları ve vardiya gerçekleşen durumların izlenmesi,
  • Maaş/mesai hesaplamaları, alacak/kesinti takipleri

ve tüm verilerden genişletilmiş raporlar elde edilerek detaylı analizler yapılabilmesi sağlanır.